อ่าน : 1,908 ครั้ง

https://docs.google.com/a/csit.rru.ac.th/forms/d/1TlzRKd_Zr09zlE81BwRoWFzgYZv7D9xUxe...

https://docs.google.com/forms/d/1sfE_ObRwXaepCNNjsSHSTVvZrDGf6LhCMpq8r4Rt2Do/viewform

อ่าน : 1,085 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2556 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประกวดรายการ Counter Service Innovation Contest ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประกวดที...

อ่าน : 1,235 ครั้ง

เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย ทำให้นักศึกษาบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมติวสอบในรอบที่ผ่านมาได้ (16-18 ต.ค. 2556) ทางสาขาวิชาฯ จึงจัดให้มีการติวสอบอีกครั้งในวันที่ 22, 24 และ 25 ต.ค. 2556 เวลา 9.00-16.00 น....

อ่าน : 1,431 ครั้ง