ด่วน กำหนดการติวสอบ ITPE รอบ 2

เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย ทำให้นักศึกษาบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมติวสอบในรอบที่ผ่านมาได้ (16-18 ต.ค. 2556) ทางสาขาวิชาฯ จึงจัดให้มีการติวสอบอีกครั้งในวันที่ 22, 24 และ 25 ต.ค. 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมาตรฐาน อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 2